Blogg

Alla hjärtans dag

Jag drar ett kort ur ”Gaia Orakel”, ett riktigt gladkort, men också ett kort med mycket talande symbolik. Symboliken talar till hjärtat niofalt.

I orakelboken betyder kortet Fulfilment, Harmony och Protection. Vidare betyder det att det arbete jag lagt ner och den insats jag gjort ger lyckat resultat och en upplevelse av harmoni och personlig tillfredsställelse.  Jag kan fortsätta min väg i full tillit till att den är välsignad och beskyddad. Det låter bra. Uppmuntran i alla former kan man inte få för mycket av.  Men jag får nog också vara uppmärksam på alla de små framstegen. Vardagen är fylld av gyllene ögonblick.

Det var intressant att fördjupa sig i kortets symbolik.  Ett bra kort att meditera över. Orakelkort fungerar för mig som portar till självet/högre jaget, till andra dimensioner, till gamla visdomar, förmödrars stigar eller varför inte till den allomfattande väven som vi alla lever och rör oss i.

På stammen finns 2 symboler, Horus öga och Rosenkorset. När Horus öga, det allseende ögat, är omgivet av en oval ring, symboliserar gudomligheten den feminina principen. Via ögat tar vi in energi, synintryck, men vi ger också ut energi via ögonen och den kan vara ganska kraftfull.

Trädet kan symbolisera världsträdet Yggdrasil, men också naturen och den energi som finns där. Trädets grönska tyder på växtkraft. Det finns en stark kärlekskraft i Moder Jord och i Naturen. Men trädet kan också vara Kabbalans träd.

Här följer en allmän tolkning av siffrorna 5 (5 hjärtan), 9 och 37 (kort 37).

Talet 5

5:an står bl a för kommunikation och kan här peka på vikten av att lyssna med hjärtat, att kommunicera med Moder Jord och Naturen, skapa ett ömsesidigt förhållande, ge och få. Några hjärtan finns i den blå färgen, blått som också är andlighetens färg. Därför är kommunikation mellan himmel och jord, mellan inre och yttre, mellan ovan och nedan lika viktig för att förstå helheten och den allomfattande, kravlösa kärlekskraften.

Ken-runan, som har talvärde 5, är eldens runa, den inre elden, kundalinikraften. Den förstärker även symboliken av samverkan ochsamskapande.

Tarotkort nr 5 är Översteprästen, andlighetens språkrör.

Kabbalans 5:e sefira är Gebura, rörelsens sefira. Den handlar om inre och yttre styrka. Men den står också under inflytande av plantenen Mars, den nedbrytande kraften som möjliggör en medveten förändring och nyskapande. Det finns också här en anknytning till gudinnan Sekmet som bl a står för healingens uppbyggande kraft.

Talet 5 symboliseras ofta av ett pentagram, som är en av häxkostens viktigaste symboler.

Talet 5 står för kommunikation,  rörelse och frihet. Genom förändring skapas utveckling. Trygghetens sönderdelas i sina beståndsdelar och med nyfikenhet, kommunikation, kunskap och rörelse skapas nya vackra mönster, konstverk. Skönhet skapas. Utveckling är en spiralformad  rörelse och i kortet ses spiraler avbildade.

Jag fortsätter med tal 9 och 37 om några dagar.   

Blessed be

Karin