Blogg

Nine of Hearts, del 2,

Här kommer fortsättningen på kortets talsymboler:

Talet 9

 9:an, det skapande, gudomliga talet 3 multiplicerat med sig själv. Numerologiskt betyder talet andlig, kosmisk medvetenhet. I kontakten med ursprungskällan, skapelsens källa, uppstår en medvetenhet om det gudomliga syftet och att allt hänger samman i en enda stor livsväv . Egot får stiga åt sidan och ge plats för en fysisk, intellektuell och andlig integrering. Det kan innebära passager, initieringar, uppoffringar av olika slag. Det kan synas som cirkeln börjar sluta sig men den innebär passage till en ny cirkel, cirklar som bildar en spiralform. Nyckelord är ödmjukhet, tolerans, empati och visdom.

 Runa 9, Naudrunan, är Nornornas runa och förbunden med Urds väv. Det är en runa med stor magisk kraft. Den visar på att det finns andra lagar än våra egna som styr, en kosmisk lag.

 Tarotkort nr 9, Eremiten, livets inre vandrare som söker sitt inre ljus, sitt själv och förståelse för de grundläggande principerna i livet. Det är en ständigt pågående utvecklingsprocess som syftar till att bli en helare människa. Att söka visdomen är vägen och det egna inre ljuset lyser upp den vägen. Astrologiskt korresponderar kortet med Jungfrun, solen men även planeten Saturnus, vägvisaren, finns med på ett hörn.

De 4 niorna i lilla arkanan handlar även om integration och förberedelse inför ny fas av växande.

 Kabbalans 9:e sefira är Yesod som korresponderar med månens energi, det undermedvetna och drömmarna. Yesod hör också till den astrala världens mysterier. Häxkonsten är kopplad till månen, likaså gudinnan Hekate, häxkonstens gudinna, och Freja, den trolldomskunniga. Till månens mörka aspekt hör Persefone och Hel.

Den 9:e sefiran handlar om att komma i kontakt med den gudomliga planen och få förståelse för de kosmiska lagarna men även utrensning och integrering är nyckelord här.

 Häxstenarnas 9:e sten är Spiralen och jag citerar ut min egen bok: ”Själva spiralformen kan liknas vid det kosmiska andetaget, det sammandragande och det expanderande. Symbolen visar på vikten av rörelse mot sitt eget centrum, och därifrån förflytta den ut igen till periferin. Den här rörelsen är viktig för att du ska vara och verka i din fulla kraft. Du blir ett med det kosmiska andetaget, du samandas och samverkar med kosmos.”…”När du går runt i livshjulets cirkel, varv efter varv, fördjupar du dina insikter och för varje varv växer dina andliga och personliga kunskaper. Du förfinar dina talanger och förädlar dina livsvärden. Utvecklingens spiralform är en förädlingsprocess.”

 Ogam (det keltiska trädoraklet) är det 9:e trädet Hassel som står för visdom, kunskap, inspiration och upplysning. I sagans värld innehåller nöten hemlighetsfulla ting, innanför det hårda skalet döljer sig något värdefullt.

Inom Häxkonsten är även Hassel (nr 3) ett heligt träd men där är nummer 9 Björken, the Lady of the Woods. Björkris används bl a till häxkvasten, ett reningsverktyg, men man kan också resa med den till de astrala världarna. 9:an handlar en del om passager och initieringsriter och då är det även viktigt med reningsritualer. Björken representerar en mäktig feminin kraft, den livgivande kraften som stimulerar växandet.

Baguans (Feng Shui) 9:e aspekt är Framgång, men livsaspekterna tolkas som 8 st i Baguan och när alla livsaspekterna är i balans uppstår Harmoni (den 5e Baguan). Så ofta visas Baguan med 8 livsaspekter och med Balans och Harmoni i centrum. Både 5 och 9 fanns med i kortet ”Nine of Hearts”. Framgång kan ha olika betydelse, men här avses en framgång som leder till harmoni. När vi i vårt inre finner vår egen visdoms- och kunskapskälla och lever och verkar utifrån den, har vi kommit en bra bit på vår framgångsstig. Att sikta in sig på att bara jobba med framgångskonceptet fungerar inte, alla livsaspekter i Baguan måste vara i balans. Att vara i kontakt med sitt eget inre ljus är även här vägledande.  Se sin egen lyskraft.

 Kortet har talet 37, 3+7=10

Talet 10 speglar den gudomliga helheten. Nollan, den stora tystnaden, tomrummet, den dolda potentialen. Ettan, en ny början, en ny cirkel i den uppåtstigande spiralen tar vid. Allt är möjligt. Livets hjul rullar på.

 Det var intressant att jag drog det här kortet (14 febr-Alla hjärtans dag, 1+4=5).

Talet 5 är min livsväg, 9 (Eremiten) Jungfrun mitt astrologiska kort,  1 min födelsedag, 37 (Bägarkungen) en följeslagare. Mina extra namn Bjarka (numerologisk 7:a) och Kyoria (numerologisk 7:a) = 14. 1+4=5 Min livsväg. Hängde ni med?

Så i tisdag (2/3, 2+3=5) blandade jag leken ordentligt och drog jag ett nytt kort, och vad kommer upp, jo kort 37 Nine of Hearts. Dagarna då jag drog kortet var inte medvetet valda så det var ju intressant att båda ”råkade” bli 5, som ju är min livsväg. Ett bra kort att meditera över. Jag avslutar med affirmationen i Gaia-orakelboken:

 I am blessed

I am protected

I am grateful

I am fulfilled

I am love

 Och  Bibi Bhani Kaurs mantrasång “I am the Light of the Soul”. Lyssna gärna på mantrat!

Blessed Be

Karin