Hildegard

Helhetens förkunnare – Hildegard av Bingen 1098-1179

Pionjär, visionär och nunna som verkade på 1100-talet och kanske sin tids mest inflytelserika kvinna.

Hildegard kom i unga år i kontakt med klostervärlden och redan i tonåren vigdes hon till nunna. Hon kom med tiden att bygga upp två egna kloster där Rubertsberg  blev ett av Europas modernaste kloster och andligt centrum.

Hon är en kvinnlig förebild som vågade följa sitt hjärta, sin tro och lyssnade till sina visioner trots att det innebar stora risker. Visioner är grunden till den helhetsläkekonst som finns nedtecknade i tre stora verk och i fem mindre. En fantastisk kvinna och man kan bara känna ödmjukhet inför hennes omfattande kunskaper på så många områden.  Vi kan se med förnyade ögon på naturen, hur vi lever våra liv idag och reflektera över hennes värderingar och texter. Hildegard såg människan som världens medskapare och att hon är intimt sammanvävd med naturen. Hennes omfattande arbete är en rik och värdefull källa till inspiration.

Hon förklarade att hon skrev för framtidens människor “då luften inte längre är så ren och vattnet inte rent att dricka, då behöver ni mina råd”.

Hildegards helhetsläkekonst:

Fysiska medicinen: Kosten, växterna, örterna, kurer, ädelstensterapi

Kosmiska medicinen: Läkande toner (sång, musik) rörelse, dans,  de fyra elementen,  viriditas (den gröna livskraften) 

Psykoterapeutiska medicinen: De 35 livskrafterna

Viriditas – den gröna kraften   

“Det finns en kraft som funnits sedan evigheten och den kraften är grön”. Det gröna för Hildegard är inte en färg utan det skapande ljuset, naturens ljus, själva livskraften.

Föredrag och workshop

Vill du veta mer om Hildegard, vara med på en workshop om läkande örter, tillverka salvor och mycket annat enligt hennes recept, se under Aktuellt/Kurser. Du kan också följa min blogg där jag skriver bl a om henne.