Trumresor

Trumman är ett heligt redskap. Den används vid visions/drömresor, meditation, ceremonier, riter, helande etc.

Trummans suggestiva ljud leder dig in i andra dimensioner, en resa in i dig själv. Trummans rytm är Moder Jords hjärtslag som förenas med dina egna.

Du möter kraftdjur, andliga ledare, lärare och andra väsen i syfte att ge stöd och läkning i livet.

Du kan använda dig av trumresor för att få klarhet i en dröm du haft, kommunicera med växter, träd etc.

Min trumma med den samiska solen