Shamanism

Den Shamanska Vägen – En urtida naturstig

Kan du se den skönhet som strålar ut och omger oss? Vad innebär det att vandra i skönhet och vad är egentligen syftet med vårt liv på jorden?

Shamanism är ett tungusianskt uttryck och betyder “den som vet”. Det kom att bli ett samlingsbegrepp för olika urkulturers sätt att se på världen och leva/överleva i den.

Jag är inte shaman, men jag går den shamanska kunskapsvägen, eller bättre uttryckt “jag lever kunskapsvägen”. Det innebär att ha omsorg om vår planet, vårda och samverka med den levande naturen, de heliga platserna och visa kärlek till våra jordiska medvandrare, synliga som osynliga.

Egentligen har jag gått vägen hela livet, men jag påbörjade min utbildningsresa för 25 år sedan, en mycket lärorik resa.

Moder Jord kan ses som den mest värdefulla läraren och när du vandrar i naturen med öppet sinne, respekt och ödmjukhet finner du kunskap, kraft och helande.

Jag vill synliggöra den feminina kraften i shamanism. Vägen in i naturen leder också in i dig själv. Medvetenhet om dig själv och att ditt uttryck i världen skapar en gynnsam relation både med dig själv och med hela omvärlden. Den feminina shamanismen lyfter fram vildkvinnan inom dig och du skapar viktiga spår för kommande generationer. Att lämna upptrampade stigar och söka dig ut i vildmarken ger utrymme för nya upptäckter och insikter. Där hittar du ditt vilda ursprung och din naturkraft.

Tre Vägar

Nordisk mytologi och shamanism. Norden är mitt hem och för mig är det viktigt att lära känna den egna urkulturen och vårda den. Här finner vi världsträdet Yggdrasil som har sina rötter i underjorden och grenar som sträcker sig in i ovanvärlden. Nornorna spinner livets tråd. Oden offrade sitt öga i Mimers brunn och hängde i världsträdet i nio dygn för att få kunskap om de magiska runorna. Gudinnan Freja har nio hjälpare som utövar läkekonst och Ran med sina nio döttrar kan berätta om vattnets karaktär, det element som ju är våra känslor men också helande och renande. Vilken magisk skattkista!

Genom närvaro i naturen, ceremonier, heliga riter, trumresor, kunskap om runorna, sejd mm öppnar du upp kanaler eller portaler som ger kunskap, helande och förståelse för att du är en del av helheten och en aktiv medskapare i världen.

Core-Shamanism kan beskrivas som en kärnshamanism, en grund som inte är bunden till en viss kultur eller tradition. Även här använder man trumman för resor mellan världarna för kommunikation och kunskap. Man samverkar med kraftdjuren och hjälpare i andevärlden. Olika tekniker för helande används. Ett mycket värdefullt komplement till vårt nordiska arv som jag tacksamt fått del av.

Inka Spirit En gåva från Quero-folket i den andiska kulturen. Kunskaps-traditionen har länge varit dold för västvärlden, men så fick de budskap från förfäder i andevärlden att de skulle dela gåvan med omvärlden. Även här är det inre och yttre arbete med olika hjälpmedel. Mesan är ett “bärbart altare” som innehåller kraftobjekt och en sten som bär linjen från ursprungsfolket, en sten som man får när man vigs in i kunskapen. Mesan används även för helande. De 10 riterna fyller oss med visdom, kraft och ansvar att förvalta hela skapelsen, egenskaper som vi är födda med men som vi av olika anledningar förtränger och glömmer. Despacho är en ceremoni, en offer- eller böneritual tillägnad Moder Jord, de heliga bergen och andra naturväsen. En tacksamhetsritual som handlar om att vi både tar emot och ger i tacksamhet, en ömsesidighet i en anda av universell kärlek. En mycket vacker och helig ceremoni.

Tre kunskapsvägar för balans och harmoni som berikar och befruktar varandra, men jag ser det som viktigt att vid utbildning och utövande av shamanskt arbete låta respektive kunskapsväg “leva” i sin egen helhet och inte blandas med varandra. Genom att hedra och respektera källan förstärks kraften och kommunikationen blir tydlig.