Naturens medicin

Växtrikets visdom

Den magiska rönnen med blommande knopp

Kommunikation med växtriket träd, vilda och odlade växter

Forskning visar att växter kan kommunicera med varandra. De kommunicerar dels genom luftburna molekyler, gaser dofter och dels genom rotsystemet. Växter sänder och tar emot signaler. De kan höra ljud. De kan ta hand om sina avkommor och ge dem näring.

Findhorn i norra Skotland utvecklade under 60-talet stora sandfält till en produktiv trädgårdsodling genom kommunikation med platsens elementarer. Det finns också personer som utvecklat trädgårdar och erhållit kunskap från växter genom platsens eller växternas deva/devor. Den shamanska kunskapen att träda in i ett förändrat medvetandetillstånd har gett mycket kunskap om växter och deras olika medicinska krafter. Mycket tyder på att ”de gamla kloka”, den gamla folkläkekonsten arbetade med intuition och känsla för att finna växtens läkande egenskaper. På samma sätt kunde munkar och nunnor genom sin andligt medvetna närvaro ”känna in” växters olika medicin.  Även inom alkemi har värdefull kunskap utvecklats genom tiderna.  Utbyte mellan olika kulturer har breddat vår syn på växtrikets stora potential.

Intuition är den viktigaste delen i kommunikationen

Närma dig växter med respekt och presentera dig.  Använd alla dina sinnen i kontakten med dem.

Ha gärna med en gåva till växten som du kan ge antingen i början av kontakten eller som tack för att du skördat något av den. Berätta om ditt syfte och vill du skörda något så be om lov och kom ihåg att tacka.

Växtens omvärld – Ta in och upplev helheten

Ge akt på växtens miljö, berg, stenigt, åkermark, vattenrikt, mycket vind, mycket sol, skugga.  Växer det enstaka exemplar eller är det stora grupper? Fundera över hur växten har kunnat etablera sig där. Hur ser landskapet ut? Vilka årstidsfaser har den för blomning, frösättning?   

Kommunikation via dina sinnen

Använd dig av alla dina sinnen för att uppfatta växtens budskap. Den kommunicerar på en väldigt subtil nivå och att använda sina sinnen är ett sätt att kommunicera.  Observera vad som händer i din kropp, vad som når in i ditt hjärta, vilka emotioner som sätts i rörelse. Vilket element kan växten tillhöra? Kan du associera till någon planet? Vilka tankar uppstår. Finns det andra väsen i anslutning till växten?

Syn

Betrakta dess skönhet och skapelsens perfektion. Se dess färg, form, växtsätt. Vilka associationer får du när du betraktar växten. Se med ”inre ögon”.  Den kanske skickar inre bilder till dig.

Hörsel

Lyssna om du kan höra ljud från växten. Knakar den, knastrar, kan du höra toner, den kanske sjunger. Hur låter växten när vinden far genom grenar och lövverk? Kan du uppfatta ord? Lyssna med hela din kropp och ditt hjärta.

Doft

Hur doftar växten? Dyker det upp minnen, bilder, tankar? Vad händer i kroppen? Rör vid växtens alla delar, har de olika doft?

Smak (smaka, tugga inte på giftiga växter, ha hundraprocentig koll på vad det är för växt)

Smaken kan ge viktiga nycklar till vad den kan ha för verkan på kroppens olika funktioner. Inom ayurvedisk och kinesisk medicin ger smakerna viktig vägledning)

Känsel

Ta på växten och upplev hur den känns, mjukt, strävt, vasst. Vilka associationer får du, bilder? Hur känns det i kroppen, pirrigt, varmt, kallt? Var känns mest? I hjärtat? Påverkas din andning?   Kommer minnen upp? Vilka känslor dyker upp?

Kommunikation via ett förändrat medvetandetillstånd

Du kan också kontakta växten genom att gå in i ett transtillstånd t ex genom att trumma, sjunga, skallra, eller gå in i ett djupt meditativt tillstånd där du hamnar på samma energiplan som växtens. Vid trumresor gör du resor till ”mellanvärlden”.  Genom andningstekniker kan du också komma in i ett djupare plan av medvetande. Du kan också använda hjärtats energi för att tona in på växten. Träna din intuition och varseblivning. Känn också att du kan smälta samman med växten, ni två blir ett. Skriv ner dina erfarenheter.

Drömtillstånd  Plocka en växt och lägga den bredvid dig när du sover. Be att den ger dig information i drömmen.

Ceremoni/altare Gör en ceremoni för växten/växterna eller lägga den på altaret.  Meditera.

Skriva växtdagbok Att skriva om växten fördjupar din kontakt och skapar nya insikter. Rita av den, eller måla.

Gör ett herbarium Pressa växten och skriv lite fakta och annat om den.

Att plocka växter

Be alltid om lov att få plocka växten. Ge den en gåva. Visa tacksamhet. Det är en hjärte-gåva.

Se växterna som goda medvandrare på jorden. De bär på stor visdom. De var de första levande varelserna på jorden.  Visa dem respekt och tacksamhet över att de finns där.