Om kursen “Naturens Visdom”

Naturen är fantastisk

Den bjuder på

Mat och medicin

Magi och mystik

Upplevelser och utmaningar

Kraft och läkning

Myt och verklighet

Låt dig inspireras av dess visdomar och var med på en resa in i naturen och in i dig själv.

fjäril på ringblomma

Naturens Visdom är ett utbildningskoncept som vill inspirera kvinnor som längtar efter att uttrycka den vilda kreativa kraften och i samverkan med naturen skapa medicin och magi. Du finner kunskap att förädla och kan skapa egna avtryck som sprider skönhet och harmoni i världen.

Du är en värdefull medskapare i helhetens väv.

                        Våga Vara Vild

NATURENS VISDOM

Resan leder in på shamanska och förmödrars naturstigar, som kan vara klara och tydliga, men också snåriga och outforskade. Med hjälp av trumman reser vi in på dessa stigar för att hämta kunskap  och kraft. Gömda och glömda visdomar kan åter bli synliga. Vi ger läkning till oss själva, till naturen och till våra medvandrare.

Vi utforskar mineralriket och växtriketDjurriket möter vi genom kontakt med kraftdjur. Väsenriket finns omkring oss och i naturen.

Utbildningen innehåller både teori, praktik och (frivilliga) hemuppgifter. Vi är också ute i naturen en hel del.

Kreativt skapande är en viktig del i kursavsnitten, vi målar, gör kraftknyten, magisk stav, hus till älvorna, kraftsmycken, sömnknyten, rökelse, kristall/aromaoljor, salvor och tinkturer.

Kursens syfte:

  • att låta vildkvinnan inom dig få ta plats och verka i världen
  • att stärka sambandet med helheten och förstå att du är en viktig samskapare
  • att ge insikter om Livets Väv och att du är en ”vävare”
  • att bli medveten om urkraften inom dig och se naturen som en viktig kraftkälla

Information om upplägg och cirkapriser.

Information om kommande kurser så snart de är bokade.

NATURENS VISDOM    –      Kurs i 4 steg 2019 – 2020

Del 1:     ej fastställd                    kl 10.00-18.00
Del 2:     ej fastställd                    kl 10.00-18.00
Del 3:     ej fastställd     start fredag kl. 18.00 – hemresa söndag ca 18.00
Del 4:     ej fastställd

Plats:     Del 1-2 Lindris     Hallstavik

Plats:     Del 3     Utö i Stockholms södra skärgård med övernattning

Kostnad per del: 2000 kronor inkl fika,  vegetarisk lunch, dokumentation samt material till hantverk. På Utö tillkommer 400 kr för övernattning 2 nätter.

Del 1:  Livets Väv. En resa in i Naturen och oss själva
– Själens era, om ny tid och paradigmskiften

– Naturbaserade traditioner, Shamanen och häxan
– Trummans rytmiska ljud leder oss genom dimensioner för möten och lärande
– Runornas magi
– Ceremonier och ritualers betydelse, rening, åkallan
-Medicinhjulet och de 5 elementen
-Årshjulet, sol- och månvarv, de 8 högtiderna

-Möte med Naturen – uteaktivitet
-Om livsmål och fokus – intuitionsträning
-Hantverk och skapande av kraftarmband, visionsbild samt hjärtats elixir
-Uppgifter till nästa träff

Del 2:  Kraften från Växtriket

– Hela helgen ägnas åt växtrikets medicin
– Träden i myt, medicin och magi
– Kunskap om och kommunikation med växter, växthjälpare
_ Den spagyriska konsten – alkemi
_ Hildegard av Bingens helhetslära – Viriditas
_ Vi skapar olika produkter som salva, tinktur mm
_ skapar, dekorerar en egen magisk kraftstav
_ Uppgifter till nästa träff

Del 3: Att lyssna till  Hjärtats Röst

-Retreat på Utö i Stockholms Södra Skärgård. Då deltar även Eveliz Elfving som lärare, kunnig eldsjäl inom shamanism, eldväkterska och prästinna

– Inre och yttre arbete med elementen, jord, luft, eld och vatten samt eter.
– Medveten närvaro i naturen, utesittning
– Bastubad, ceremonier knutna till de olika elementen och vid Heliga Källan
_ Möten med naturens väsen, sol- och månkraft

Del 4: Att lyssna till Vindens Röst

 -Jordläkning/Geomanti, att hela platser i naturen, kommunikation
– Gudinneaspekter, Urmoder Sophia, Svarta Madonnan
– Ceremonier och ritualer, fortsättning
– Shamansk botekonst
-Utesittning, sejd
-Avslutande eldceremoni

.

Använd kontaktformuläret på sidan om du vill ha mer information.

VÄLKOMMEN MED DIN ANMÄLAN

Karin Bäckström / Ugglekatten