Ceremonier

En ceremoni kan vara enkel, kort och personlig. Den kan vara mer omfattande med flera deltagare ja till och med världsomspännande.

I ceremonin riktas fokus till det du vill skapa, det du vill ska hända i ditt liv, eller det du vill hedra och visa tacksamhet över.

En ceremoni kan hållas för livets stora passager och förändringar, för saker som du upplever som viktiga. Du kan också göra en ceremoni för olika skeenden i din personliga utveckling.

En ceremoni kan t ex vara för:

 • Ett avslut för att ge plats för något nytt
 • Fira något
 • Något du vill manifestera i ditt liv
 • Visa tacksamhet
 • Finna stillhet
 • Hedra någon/något
 • Kommunikation
 • Hämta kraft
 • Hitta fokus
 • Avge ett löfte
 • Morgonceremoni
 • Kvällsceremoni
 • Månfaserna
 • Solvarvet – årsfaser, 4-8 st
 • Personlig healing, för någon annan/annat, för naturen, för jorden

Jag gör ceremoni vid årets 8 skiftningar:

 • Vintersolståndet/Yule i dec
 • Disablot/Imbolc i febr
 • Vårdagjämning/Ostara i mars
 • Valborg/Beltaine i april/Maj
 • Sommarsolståndet/Litha i juni
 • Skördeblot/Lammas i aug
 • Höstdagjämning/Mabon i sept
 • Alvablot/Samhain i nov